Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

16 septembrie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 278 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 526 581 1 052
  2.1 Creanțe asupra FMI 227 780 2
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 298 801 1 050
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 028 212
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 702 173
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 702 173
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 129 326 246
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 926 247
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 125 400 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 22 416 8 697
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 112 396 −9 116
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 945 694 −9 562
  7.2 Alte titluri de valoare 166 703 447
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 680 0
9 Alte active 305 474 −3 505
Total active 8 756 881 −2 240
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 569 345 −4 234
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 816 500 13 523
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 548 070 −3 258 775
  2.2 Facilitatea de depozit 4 266 629 3 272 322
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 800 −24
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 72 243 16 314
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 655 794 28 846
  5.1 Administrație publică 518 061 45 224
  5.2 Alte pasive 137 733 −16 378
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 391 874 −55 935
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 130 −570
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 493 570
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 493 570
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 184 896 0
10 Alte pasive 325 328 −754
11 Conturi de reevaluare 608 538 0
12 Capital și rezerve 114 739 0
Total pasive 8 756 881 −2 240
Annexes
20 September 2022