Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

26. kolovoza 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 277 2
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 523 446 2 083
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 227 135 505
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 296 312 1 578
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 430 −1 022
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 001 55
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 001 55
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 125 463 −79
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 744 −80
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 124 718 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 1 1
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 12 868 −371
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 123 094 −731
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 955 485 −1 176
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 167 608 446
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 680 0
9 Ostala imovina 303 778 −581
Ukupno imovina 8 750 036 −644
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 578 020 −6 026
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 572 779 −25 674
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 922 325 −18 718
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 648 621 −7 016
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 833 60
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 47 915 −1 454
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 813 310 28 801
  5.1 Opća država 595 577 11 766
  5.2 Ostale obveze 217 733 17 035
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 489 790 4 974
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 444 94
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 685 507
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 685 507
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 184 896 0
10 Ostale obveze 321 837 −1 866
11 Računi revalorizacije 608 538 0
12 Kapital i pričuve 114 820 0
Ukupno obveze 8 750 036 −644
Annexes
30 August 2022