Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

26. srpna 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 277 2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 523 446 2 083
  2.1 Pohledávky za MMF 227 135 505
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 296 312 1 578
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 430 −1 022
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 001 55
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 001 55
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 125 463 −79
  5.1 Hlavní refinanční operace 744 −80
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 124 718 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 1 1
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 12 868 −371
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 123 094 −731
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 955 485 −1 176
  7.2 Ostatní cenné papíry 167 608 446
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 680 0
9 Ostatní aktiva 303 778 −581
Aktiva celkem 8 750 036 −644
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 578 020 −6 026
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 572 779 −25 674
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 922 325 −18 718
  2.2 Vkladová facilita 648 621 −7 016
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 833 60
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 47 915 −1 454
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 813 310 28 801
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 595 577 11 766
  5.2 Ostatní závazky 217 733 17 035
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 489 790 4 974
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 444 94
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 685 507
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 685 507
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 184 896 0
10 Ostatní závazky 321 837 −1 866
11 Účty přecenění 608 538 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 820 0
Pasiva celkem 8 750 036 −644
Annexes
30 August 2022