Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

26 august 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 277 2
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 523 446 2 083
  2.1 Creanțe asupra FMI 227 135 505
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 296 312 1 578
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 430 −1 022
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 001 55
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 001 55
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 125 463 −79
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 744 −80
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 124 718 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 1
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 12 868 −371
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 123 094 −731
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 955 485 −1 176
  7.2 Alte titluri de valoare 167 608 446
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 680 0
9 Alte active 303 778 −581
Total active 8 750 036 −644
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 578 020 −6 026
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 572 779 −25 674
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 922 325 −18 718
  2.2 Facilitatea de depozit 648 621 −7 016
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 833 60
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 47 915 −1 454
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 813 310 28 801
  5.1 Administrație publică 595 577 11 766
  5.2 Alte pasive 217 733 17 035
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 489 790 4 974
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 444 94
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 685 507
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 685 507
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 184 896 0
10 Alte pasive 321 837 −1 866
11 Conturi de reevaluare 608 538 0
12 Capital și rezerve 114 820 0
Total pasive 8 750 036 −644
Annexes
30 August 2022