SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

26. august 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.277 2
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 523.446 2.083
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 227.135 505
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 296.312 1.578
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.430 −1.022
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.001 55
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.001 55
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.125.463 −79
  5.1 Primære markedsoperationer 744 −80
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.124.718 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 1
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 12.868 −371
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.123.094 −731
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.955.485 −1.176
  7.2 Andre værdipapirer 167.608 446
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.680 0
9 Andre aktiver 303.778 −581
Aktiver i alt 8.750.036 −644
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.578.020 −6.026
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.572.779 −25.674
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.922.325 −18.718
  2.2 Indlånsfacilitet 648.621 −7.016
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.833 60
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 47.915 −1.454
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 813.310 28.801
  5.1 Offentlig forvaltning og service 595.577 11.766
  5.2 Andre forpligtelser 217.733 17.035
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 489.790 4.974
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.444 94
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.685 507
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.685 507
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 184.896 0
10 Andre forpligtelser 321.837 −1.866
11 Revalueringskonti 608.538 0
12 Kapital og reserver 114.820 0
Passiver i alt 8.750.036 −644
Annexes
30 August 2022