Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

26. august 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 277 2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 523 446 2 083
  2.1 Nõuded IMFi vastu 227 135 505
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 296 312 1 578
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 430 −1 022
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 001 55
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 001 55
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 125 463 −79
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 744 −80
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 124 718 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 1 1
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 12 868 −371
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 123 094 −731
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 955 485 −1 176
  7.2 Muud väärtpaberid 167 608 446
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 680 0
9 Muud varad 303 778 −581
Varad kokku 8 750 036 −644
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 578 020 −6 026
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 572 779 −25 674
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 922 325 −18 718
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 648 621 −7 016
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 833 60
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 47 915 −1 454
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 813 310 28 801
  5.1 Valitsussektor 595 577 11 766
  5.2 Muud kohustused 217 733 17 035
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 489 790 4 974
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 444 94
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 685 507
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 685 507
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 184 896 0
10 Muud kohustused 321 837 −1 866
11 Ümberhindluskontod 608 538 0
12 Kapital ja reservid 114 820 0
Kohustused kokku 8 750 036 −644
Annexes
30 August 2022