Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

26. avgust 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.277 2
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 523.446 2.083
  2.1 Terjatve do MDS 227.135 505
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 296.312 1.578
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.430 −1.022
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.001 55
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.001 55
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.125.463 −79
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 744 −80
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.124.718 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 1
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 12.868 −371
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.123.094 −731
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.955.485 −1.176
  7.2 Drugi vrednostni papirji 167.608 446
8 Javni dolg v eurih 21.680 0
9 Druga sredstva 303.778 −581
Skupaj sredstva 8.750.036 −644
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.578.020 −6.026
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.572.779 −25.674
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.922.325 −18.718
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 648.621 −7.016
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.833 60
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 47.915 −1.454
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 813.310 28.801
  5.1 Sektor država 595.577 11.766
  5.2 Druge obveznosti 217.733 17.035
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 489.790 4.974
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.444 94
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.685 507
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.685 507
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 184.896 0
10 Druge obveznosti 321.837 −1.866
11 Računi prevrednotenja 608.538 0
12 Kapital in rezerve 114.820 0
Skupaj obveznosti 8.750.036 −644
Annexes
30 August 2022