Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

26.8.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 277 2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 523 446 2 083
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 227 135 505
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 296 312 1 578
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 430 −1 022
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 001 55
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 001 55
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 125 463 −79
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 744 −80
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 124 718 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 1 1
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 12 868 −371
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 123 094 −731
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 955 485 −1 176
  7.2 Muut arvopaperit 167 608 446
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 680 0
9 Muut saamiset 303 778 −581
Vastaavaa yhteensä 8 750 036 −644
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 578 020 −6 026
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 572 779 −25 674
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 922 325 −18 718
  2.2 Talletusmahdollisuus 648 621 −7 016
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 833 60
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 47 915 −1 454
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 813 310 28 801
  5.1 Julkisyhteisöt 595 577 11 766
  5.2 Muut 217 733 17 035
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 489 790 4 974
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 444 94
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 685 507
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 685 507
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 184 896 0
10 Muut velat 321 837 −1 866
11 Arvonmuutostilit 608 538 0
12 Pääoma ja rahastot 114 820 0
Vastattavaa yhteensä 8 750 036 −644
Annexes
30 August 2022