Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 08 26
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 277 2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 523 446 2 083
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 227 135 505
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 296 312 1 578
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 430 −1 022
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 001 55
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 001 55
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 125 463 −79
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 744 −80
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 124 718 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 1 1
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 868 −371
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 123 094 −731
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 955 485 −1 176
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 167 608 446
8 Valdžios skola eurais 21 680 0
9 Kitas turtas 303 778 −581
Visas turtas 8 750 036 −644
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 578 020 −6 026
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 572 779 −25 674
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 922 325 −18 718
  2.2 Indėlių galimybė 648 621 −7 016
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 833 60
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 47 915 −1 454
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 813 310 28 801
  5.1 Valdžiai 595 577 11 766
  5.2 Kiti įsipareigojimai 217 733 17 035
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 489 790 4 974
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 444 94
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 685 507
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 685 507
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 184 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 321 837 −1 866
11 Perkainojimo sąskaitos 608 538 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 820 0
Visi įsipareigojimai 8 750 036 −644
Annexes
30 August 2022