Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

13. svibnja 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 466 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 500 176 −962
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 220 237 −67
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 279 940 −895
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 234 1 314
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 183 78
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 183 78
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 199 337 −56
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 495 −54
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 198 841 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −2
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 29 512 −1 184
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 105 921 13 167
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 940 617 12 823
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 165 305 343
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 106 0
9 Ostala imovina 311 374 1 835
Ukupno imovina 8 810 309 14 192
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 590 521 1 295
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 729 822 711
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 4 079 570 66 772
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 647 810 −65 849
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 441 −213
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 46 636 −2 036
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 782 061 35 004
  5.1 Opća država 620 661 31 014
  5.2 Ostale obveze 161 401 3 990
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 425 344 −20 747
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 725 154
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 702 −34
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 702 −34
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 211 0
10 Ostale obveze 323 417 −157
11 Računi revalorizacije 598 893 0
12 Kapital i pričuve 115 976 2
Ukupno obveze 8 810 309 14 192
Annexes
17 May 2022