SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

13. maj 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.466 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 500.176 −962
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 220.237 −67
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 279.940 −895
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 27.234 1.314
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.183 78
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.183 78
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.199.337 −56
  5.1 Primære markedsoperationer 495 −54
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.198.841 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −2
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.512 −1.184
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.105.921 13.167
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.940.617 12.823
  7.2 Andre værdipapirer 165.305 343
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.106 0
9 Andre aktiver 311.374 1.835
Aktiver i alt 8.810.309 14.192
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.590.521 1.295
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.729.822 711
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 4.079.570 66.772
  2.2 Indlånsfacilitet 647.810 −65.849
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.441 −213
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 46.636 −2.036
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 782.061 35.004
  5.1 Offentlig forvaltning og service 620.661 31.014
  5.2 Andre forpligtelser 161.401 3.990
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 425.344 −20.747
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.725 154
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.702 −34
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.702 −34
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.211 0
10 Andre forpligtelser 323.417 −157
11 Revalueringskonti 598.893 0
12 Kapital og reserver 115.976 2
Passiver i alt 8.810.309 14.192
Annexes
17 May 2022