Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

13.5.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 466 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 500 176 −962
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 220 237 −67
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 279 940 −895
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 234 1 314
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 183 78
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 183 78
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 199 337 −56
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 495 −54
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 198 841 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −2
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 512 −1 184
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 105 921 13 167
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 940 617 12 823
  7.2 Muut arvopaperit 165 305 343
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 106 0
9 Muut saamiset 311 374 1 835
Vastaavaa yhteensä 8 810 309 14 192
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 590 521 1 295
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 729 822 711
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 4 079 570 66 772
  2.2 Talletusmahdollisuus 647 810 −65 849
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 441 −213
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 46 636 −2 036
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 782 061 35 004
  5.1 Julkisyhteisöt 620 661 31 014
  5.2 Muut 161 401 3 990
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 425 344 −20 747
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 725 154
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 702 −34
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 702 −34
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 211 0
10 Muut velat 323 417 −157
11 Arvonmuutostilit 598 893 0
12 Pääoma ja rahastot 115 976 2
Vastattavaa yhteensä 8 810 309 14 192
Annexes
17 May 2022