Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 05 13
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 466 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 500 176 −962
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 220 237 −67
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 279 940 −895
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 234 1 314
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 183 78
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 183 78
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 199 337 −56
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 495 −54
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 198 841 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −2
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 512 −1 184
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 105 921 13 167
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 940 617 12 823
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 165 305 343
8 Valdžios skola eurais 22 106 0
9 Kitas turtas 311 374 1 835
Visas turtas 8 810 309 14 192
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 590 521 1 295
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 729 822 711
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 4 079 570 66 772
  2.2 Indėlių galimybė 647 810 −65 849
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 441 −213
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 46 636 −2 036
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 782 061 35 004
  5.1 Valdžiai 620 661 31 014
  5.2 Kiti įsipareigojimai 161 401 3 990
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 425 344 −20 747
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 725 154
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 702 −34
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 702 −34
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 211 0
10 Kiti įsipareigojimai 323 417 −157
11 Perkainojimo sąskaitos 598 893 0
12 Kapitalas ir rezervai 115 976 2
Visi įsipareigojimai 8 810 309 14 192
Annexes
17 May 2022