Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

13. května 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 466 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 500 176 −962
  2.1 Pohledávky za MMF 220 237 −67
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 279 940 −895
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 234 1 314
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 183 78
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 183 78
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 199 337 −56
  5.1 Hlavní refinanční operace 495 −54
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 198 841 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −2
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 512 −1 184
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 105 921 13 167
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 940 617 12 823
  7.2 Ostatní cenné papíry 165 305 343
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 106 0
9 Ostatní aktiva 311 374 1 835
Aktiva celkem 8 810 309 14 192
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 590 521 1 295
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 729 822 711
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 4 079 570 66 772
  2.2 Vkladová facilita 647 810 −65 849
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 441 −213
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 46 636 −2 036
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 782 061 35 004
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 620 661 31 014
  5.2 Ostatní závazky 161 401 3 990
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 425 344 −20 747
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 725 154
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 702 −34
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 702 −34
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 211 0
10 Ostatní závazky 323 417 −157
11 Účty přecenění 598 893 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 115 976 2
Pasiva celkem 8 810 309 14 192
Annexes
17 May 2022