Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

13 mai 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 466 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 500 176 −962
  2.1 Creanțe asupra FMI 220 237 −67
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 279 940 −895
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 27 234 1 314
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 183 78
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 183 78
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 199 337 −56
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 495 −54
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 198 841 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −2
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 29 512 −1 184
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 105 921 13 167
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 940 617 12 823
  7.2 Alte titluri de valoare 165 305 343
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 106 0
9 Alte active 311 374 1 835
Total active 8 810 309 14 192
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 590 521 1 295
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 729 822 711
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 4 079 570 66 772
  2.2 Facilitatea de depozit 647 810 −65 849
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 441 −213
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 46 636 −2 036
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 782 061 35 004
  5.1 Administrație publică 620 661 31 014
  5.2 Alte pasive 161 401 3 990
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 425 344 −20 747
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 725 154
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 702 −34
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 702 −34
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 211 0
10 Alte pasive 323 417 −157
11 Conturi de reevaluare 598 893 0
12 Capital și rezerve 115 976 2
Total pasive 8 810 309 14 192
Annexes
17 May 2022