Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

13. mai 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 466 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 500 176 −962
  2.1 Nõuded IMFi vastu 220 237 −67
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 279 940 −895
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 234 1 314
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 183 78
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 183 78
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 199 337 −56
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 495 −54
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 198 841 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −2
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 512 −1 184
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 105 921 13 167
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 940 617 12 823
  7.2 Muud väärtpaberid 165 305 343
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 106 0
9 Muud varad 311 374 1 835
Varad kokku 8 810 309 14 192
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 590 521 1 295
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 729 822 711
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 4 079 570 66 772
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 647 810 −65 849
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 441 −213
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 46 636 −2 036
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 782 061 35 004
  5.1 Valitsussektor 620 661 31 014
  5.2 Muud kohustused 161 401 3 990
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 425 344 −20 747
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 725 154
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 702 −34
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 702 −34
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 211 0
10 Muud kohustused 323 417 −157
11 Ümberhindluskontod 598 893 0
12 Kapital ja reservid 115 976 2
Kohustused kokku 8 810 309 14 192
Annexes
17 May 2022