Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

13. maj 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.466 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 500.176 −962
  2.1 Terjatve do MDS 220.237 −67
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 279.940 −895
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 27.234 1.314
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.183 78
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.183 78
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.199.337 −56
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 495 −54
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.198.841 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −2
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 29.512 −1.184
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.105.921 13.167
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.940.617 12.823
  7.2 Drugi vrednostni papirji 165.305 343
8 Javni dolg v eurih 22.106 0
9 Druga sredstva 311.374 1.835
Skupaj sredstva 8.810.309 14.192
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.590.521 1.295
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.729.822 711
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 4.079.570 66.772
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 647.810 −65.849
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.441 −213
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 46.636 −2.036
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 782.061 35.004
  5.1 Sektor država 620.661 31.014
  5.2 Druge obveznosti 161.401 3.990
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 425.344 −20.747
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.725 154
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.702 −34
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.702 −34
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.211 0
10 Druge obveznosti 323.417 −157
11 Računi prevrednotenja 598.893 0
12 Kapital in rezerve 115.976 2
Skupaj obveznosti 8.810.309 14.192
Annexes
17 May 2022