Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

24. prosinca 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 517 933 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 491 319 737
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 215 607 335
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 275 712 402
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 743 353
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 277 1 630
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 277 1 630
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 201 721 −8 087
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 225 128
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 201 496 −8 215
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 28 386 −3 652
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 896 572 10 692
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 723 797 10 078
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 172 775 614
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 152 0
9 Ostala imovina 316 205 −827
Ukupno imovina 8 512 308 847
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 542 982 8 726
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 439 888 −64 774
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 759 026 15 854
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 678 711 −80 626
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 151 −2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 53 555 2 136
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 751 517 −8 503
  5.1 Opća država 593 478 −23 314
  5.2 Ostale obveze 158 040 14 811
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 592 951 61 252
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 14 177 355
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 516 −325
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 516 −325
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 176 130 0
10 Ostale obveze 322 340 1 981
11 Računi revalorizacije 505 979 0
12 Kapital i pričuve 109 273 0
Ukupno obveze 8 512 308 847
Annexes
28 December 2021