Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

24. detsember 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 517 933 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 491 319 737
  2.1 Nõuded IMFi vastu 215 607 335
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 275 712 402
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 743 353
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 277 1 630
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 277 1 630
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 201 721 −8 087
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 225 128
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 201 496 −8 215
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 386 −3 652
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 896 572 10 692
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 723 797 10 078
  7.2 Muud väärtpaberid 172 775 614
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 152 0
9 Muud varad 316 205 −827
Varad kokku 8 512 308 847
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 542 982 8 726
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 439 888 −64 774
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 759 026 15 854
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 678 711 −80 626
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 151 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 53 555 2 136
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 751 517 −8 503
  5.1 Valitsussektor 593 478 −23 314
  5.2 Muud kohustused 158 040 14 811
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 592 951 61 252
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 14 177 355
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 516 −325
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 516 −325
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 176 130 0
10 Muud kohustused 322 340 1 981
11 Ümberhindluskontod 505 979 0
12 Kapital ja reservid 109 273 0
Kohustused kokku 8 512 308 847
Annexes
28 December 2021