Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 12 24
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 517 933 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 491 319 737
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 215 607 335
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 275 712 402
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 743 353
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 277 1 630
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 277 1 630
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 201 721 −8 087
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 225 128
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 201 496 −8 215
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 28 386 −3 652
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 896 572 10 692
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 723 797 10 078
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 172 775 614
8 Valdžios skola eurais 22 152 0
9 Kitas turtas 316 205 −827
Visas turtas 8 512 308 847
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 542 982 8 726
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 439 888 −64 774
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 759 026 15 854
  2.2 Indėlių galimybė 678 711 −80 626
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 151 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 53 555 2 136
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 751 517 −8 503
  5.1 Valdžiai 593 478 −23 314
  5.2 Kiti įsipareigojimai 158 040 14 811
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 592 951 61 252
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 177 355
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 516 −325
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 516 −325
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 176 130 0
10 Kiti įsipareigojimai 322 340 1 981
11 Perkainojimo sąskaitos 505 979 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 273 0
Visi įsipareigojimai 8 512 308 847
Annexes
28 December 2021