Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

24 decembrie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 517 933 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 491 319 737
  2.1 Creanțe asupra FMI 215 607 335
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 275 712 402
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 743 353
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 277 1 630
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 277 1 630
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 201 721 −8 087
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 225 128
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 201 496 −8 215
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 28 386 −3 652
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 896 572 10 692
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 723 797 10 078
  7.2 Alte titluri de valoare 172 775 614
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 152 0
9 Alte active 316 205 −827
Total active 8 512 308 847
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 542 982 8 726
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 439 888 −64 774
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 759 026 15 854
  2.2 Facilitatea de depozit 678 711 −80 626
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 151 −2
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 53 555 2 136
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 751 517 −8 503
  5.1 Administrație publică 593 478 −23 314
  5.2 Alte pasive 158 040 14 811
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 592 951 61 252
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 14 177 355
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 516 −325
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 516 −325
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 176 130 0
10 Alte pasive 322 340 1 981
11 Conturi de reevaluare 505 979 0
12 Capital și rezerve 109 273 0
Total pasive 8 512 308 847
Annexes
28 December 2021