Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

24. prosince 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 517 933 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 491 319 737
  2.1 Pohledávky za MMF 215 607 335
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 275 712 402
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 743 353
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 277 1 630
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 277 1 630
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 201 721 −8 087
  5.1 Hlavní refinanční operace 225 128
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 201 496 −8 215
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 386 −3 652
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 896 572 10 692
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 723 797 10 078
  7.2 Ostatní cenné papíry 172 775 614
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 152 0
9 Ostatní aktiva 316 205 −827
Aktiva celkem 8 512 308 847
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 542 982 8 726
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 439 888 −64 774
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 759 026 15 854
  2.2 Vkladová facilita 678 711 −80 626
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 151 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 53 555 2 136
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 751 517 −8 503
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 593 478 −23 314
  5.2 Ostatní závazky 158 040 14 811
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 592 951 61 252
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 14 177 355
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 516 −325
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 516 −325
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 176 130 0
10 Ostatní závazky 322 340 1 981
11 Účty přecenění 505 979 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 273 0
Pasiva celkem 8 512 308 847
Annexes
28 December 2021