Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

24.12.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 517 933 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 491 319 737
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 215 607 335
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 275 712 402
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 743 353
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 277 1 630
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 277 1 630
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 201 721 −8 087
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 225 128
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 201 496 −8 215
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 386 −3 652
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 896 572 10 692
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 723 797 10 078
  7.2 Muut arvopaperit 172 775 614
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 152 0
9 Muut saamiset 316 205 −827
Vastaavaa yhteensä 8 512 308 847
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 542 982 8 726
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 439 888 −64 774
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 759 026 15 854
  2.2 Talletusmahdollisuus 678 711 −80 626
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 151 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 53 555 2 136
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 751 517 −8 503
  5.1 Julkisyhteisöt 593 478 −23 314
  5.2 Muut 158 040 14 811
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 592 951 61 252
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 14 177 355
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 516 −325
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 516 −325
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 176 130 0
10 Muut velat 322 340 1 981
11 Arvonmuutostilit 505 979 0
12 Pääoma ja rahastot 109 273 0
Vastattavaa yhteensä 8 512 308 847
Annexes
28 December 2021