SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

24. december 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 517.933 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 491.319 737
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 215.607 335
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 275.712 402
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.743 353
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.277 1.630
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.277 1.630
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.201.721 −8.087
  5.1 Primære markedsoperationer 225 128
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.201.496 −8.215
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 28.386 −3.652
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.896.572 10.692
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.723.797 10.078
  7.2 Andre værdipapirer 172.775 614
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.152 0
9 Andre aktiver 316.205 −827
Aktiver i alt 8.512.308 847
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.542.982 8.726
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.439.888 −64.774
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.759.026 15.854
  2.2 Indlånsfacilitet 678.711 −80.626
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.151 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 53.555 2.136
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 751.517 −8.503
  5.1 Offentlig forvaltning og service 593.478 −23.314
  5.2 Andre forpligtelser 158.040 14.811
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 592.951 61.252
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 14.177 355
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.516 −325
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.516 −325
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 176.130 0
10 Andre forpligtelser 322.340 1.981
11 Revalueringskonti 505.979 0
12 Kapital og reserver 109.273 0
Passiver i alt 8.512.308 847
Annexes
28 December 2021