Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

5. veljače 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 536 544 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 339 892 −2 386
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 85 221 −14
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 254 671 −2 371
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 382 2 490
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 888 202
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 888 202
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 792 645 −79
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 157 −79
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 792 488 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 37 863 2 216
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 979 454 18 775
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 784 107 18 774
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 195 347 1
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 626 −50
9 Ostala imovina 309 177 47
Ukupno imovina 7 054 472 21 216
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 429 506 1 947
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 735 436 47 454
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 209 594 −21 964
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 525 841 69 418
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 11 560 2 561
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 653 925 −27 778
  5.1 Opća država 566 618 −26 647
  5.2 Ostale obveze 87 307 −1 131
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 233 767 −7 878
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 270 110
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 006 −61
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 006 −61
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 54 799 0
10 Ostale obveze 302 343 5 130
11 Računi revalorizacije 512 529 0
12 Kapital i pričuve 108 331 −269
Ukupno obveze 7 054 472 21 216
Annexes
9 February 2021