Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

5.2.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 536 544 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 339 892 −2 386
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 85 221 −14
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 254 671 −2 371
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 382 2 490
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 888 202
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 888 202
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 792 645 −79
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 157 −79
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 792 488 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 863 2 216
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 979 454 18 775
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 784 107 18 774
  7.2 Muut arvopaperit 195 347 1
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 626 −50
9 Muut saamiset 309 177 47
Vastaavaa yhteensä 7 054 472 21 216
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 429 506 1 947
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 735 436 47 454
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 209 594 −21 964
  2.2 Talletusmahdollisuus 525 841 69 418
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 11 560 2 561
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 653 925 −27 778
  5.1 Julkisyhteisöt 566 618 −26 647
  5.2 Muut 87 307 −1 131
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 233 767 −7 878
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 270 110
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 006 −61
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 006 −61
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 54 799 0
10 Muut velat 302 343 5 130
11 Arvonmuutostilit 512 529 0
12 Pääoma ja rahastot 108 331 −269
Vastattavaa yhteensä 7 054 472 21 216
Annexes
9 February 2021