Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

5 februarie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 536 544 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 339 892 −2 386
  2.1 Creanțe asupra FMI 85 221 −14
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 254 671 −2 371
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 382 2 490
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 888 202
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 888 202
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 792 645 −79
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 157 −79
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 792 488 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 37 863 2 216
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 979 454 18 775
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 784 107 18 774
  7.2 Alte titluri de valoare 195 347 1
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 626 −50
9 Alte active 309 177 47
Total active 7 054 472 21 216
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 429 506 1 947
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 735 436 47 454
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 209 594 −21 964
  2.2 Facilitatea de depozit 525 841 69 418
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 11 560 2 561
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 653 925 −27 778
  5.1 Administrație publică 566 618 −26 647
  5.2 Alte pasive 87 307 −1 131
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 233 767 −7 878
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 8 270 110
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 006 −61
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 006 −61
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 54 799 0
10 Alte pasive 302 343 5 130
11 Conturi de reevaluare 512 529 0
12 Capital și rezerve 108 331 −269
Total pasive 7 054 472 21 216
Annexes
9 February 2021