Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

5. února 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 536 544 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 339 892 −2 386
  2.1 Pohledávky za MMF 85 221 −14
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 254 671 −2 371
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 382 2 490
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 888 202
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 888 202
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 792 645 −79
  5.1 Hlavní refinanční operace 157 −79
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 792 488 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 863 2 216
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 979 454 18 775
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 784 107 18 774
  7.2 Ostatní cenné papíry 195 347 1
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 626 −50
9 Ostatní aktiva 309 177 47
Aktiva celkem 7 054 472 21 216
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 429 506 1 947
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 735 436 47 454
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 209 594 −21 964
  2.2 Vkladová facilita 525 841 69 418
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 11 560 2 561
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 653 925 −27 778
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 566 618 −26 647
  5.2 Ostatní závazky 87 307 −1 131
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 233 767 −7 878
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 270 110
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 006 −61
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 006 −61
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 799 0
10 Ostatní závazky 302 343 5 130
11 Účty přecenění 512 529 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 331 −269
Pasiva celkem 7 054 472 21 216
Annexes
9 February 2021