Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 02 05
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 536 544 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 339 892 −2 386
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 221 −14
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 254 671 −2 371
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 382 2 490
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 888 202
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 888 202
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 792 645 −79
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 157 −79
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 792 488 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 863 2 216
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 979 454 18 775
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 784 107 18 774
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 195 347 1
8 Valdžios skola eurais 22 626 −50
9 Kitas turtas 309 177 47
Visas turtas 7 054 472 21 216
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 429 506 1 947
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 735 436 47 454
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 209 594 −21 964
  2.2 Indėlių galimybė 525 841 69 418
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 11 560 2 561
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 653 925 −27 778
  5.1 Valdžiai 566 618 −26 647
  5.2 Kiti įsipareigojimai 87 307 −1 131
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 233 767 −7 878
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 270 110
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 006 −61
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 006 −61
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 799 0
10 Kiti įsipareigojimai 302 343 5 130
11 Perkainojimo sąskaitos 512 529 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 331 −269
Visi įsipareigojimai 7 054 472 21 216
Annexes
9 February 2021