SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

5. februar 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 536.544 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 339.892 −2.386
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.221 −14
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 254.671 −2.371
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.382 2.490
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.888 202
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.888 202
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.792.645 −79
  5.1 Primære markedsoperationer 157 −79
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.792.488 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.863 2.216
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.979.454 18.775
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.784.107 18.774
  7.2 Andre værdipapirer 195.347 1
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.626 −50
9 Andre aktiver 309.177 47
Aktiver i alt 7.054.472 21.216
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.429.506 1.947
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.735.436 47.454
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.209.594 −21.964
  2.2 Indlånsfacilitet 525.841 69.418
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 11.560 2.561
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 653.925 −27.778
  5.1 Offentlig forvaltning og service 566.618 −26.647
  5.2 Andre forpligtelser 87.307 −1.131
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 233.767 −7.878
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 8.270 110
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.006 −61
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.006 −61
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.799 0
10 Andre forpligtelser 302.343 5.130
11 Revalueringskonti 512.529 0
12 Kapital og reserver 108.331 −269
Passiver i alt 7.054.472 21.216
Annexes
9 February 2021