Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

5. veebruar 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 536 544 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 339 892 −2 386
  2.1 Nõuded IMFi vastu 85 221 −14
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 254 671 −2 371
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 382 2 490
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 888 202
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 888 202
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 792 645 −79
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 157 −79
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 792 488 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 863 2 216
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 979 454 18 775
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 784 107 18 774
  7.2 Muud väärtpaberid 195 347 1
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 626 −50
9 Muud varad 309 177 47
Varad kokku 7 054 472 21 216
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 429 506 1 947
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 735 436 47 454
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 209 594 −21 964
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 525 841 69 418
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 11 560 2 561
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 653 925 −27 778
  5.1 Valitsussektor 566 618 −26 647
  5.2 Muud kohustused 87 307 −1 131
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 233 767 −7 878
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 270 110
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 006 −61
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 006 −61
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 799 0
10 Muud kohustused 302 343 5 130
11 Ümberhindluskontod 512 529 0
12 Kapital ja reservid 108 331 −269
Kohustused kokku 7 054 472 21 216
Annexes
9 February 2021