Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

5. februar 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 536.544 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 339.892 −2.386
  2.1 Terjatve do MDS 85.221 −14
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 254.671 −2.371
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.382 2.490
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.888 202
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.888 202
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.792.645 −79
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 157 −79
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.792.488 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.863 2.216
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.979.454 18.775
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.784.107 18.774
  7.2 Drugi vrednostni papirji 195.347 1
8 Javni dolg v eurih 22.626 −50
9 Druga sredstva 309.177 47
Skupaj sredstva 7.054.472 21.216
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.429.506 1.947
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.735.436 47.454
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.209.594 −21.964
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 525.841 69.418
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 11.560 2.561
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 653.925 −27.778
  5.1 Sektor država 566.618 −26.647
  5.2 Druge obveznosti 87.307 −1.131
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 233.767 −7.878
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.270 110
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.006 −61
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.006 −61
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 54.799 0
10 Druge obveznosti 302.343 5.130
11 Računi prevrednotenja 512.529 0
12 Kapital in rezerve 108.331 −269
Skupaj obveznosti 7.054.472 21.216
Annexes
9 February 2021