Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

13. studenoga 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 559 282 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 352 654 −399
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 84 847 4
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 807 −403
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 444 −361
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 137 874
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 137 874
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 754 398 −346
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 583 −342
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 753 815 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −4
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 40 000 3 393
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 769 253 30 504
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 576 021 29 831
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 193 232 673
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 735 0
9 Ostala imovina 301 580 2 913
Ukupno imovina 6 833 483 36 578
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 397 730 1 021
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 470 125 13 827
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 2 999 249 −16 000
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 470 876 29 827
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 10 943 1 786
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 723 446 9 558
  5.1 Opća država 654 832 9 063
  5.2 Ostale obveze 68 614 495
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 214 769 5 105
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 312 62
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 889 −250
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 889 −250
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 888 0
10 Ostale obveze 296 044 5 469
11 Računi revalorizacije 543 498 0
12 Kapital i pričuve 108 839 0
Ukupno obveze 6 833 483 36 578
Annexes
17 November 2020