Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 11 13
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 559 282 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 352 654 −399
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 847 4
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 807 −403
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 444 −361
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 137 874
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 137 874
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 754 398 −346
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 583 −342
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 753 815 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −4
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 40 000 3 393
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 769 253 30 504
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 576 021 29 831
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 193 232 673
8 Valdžios skola eurais 22 735 0
9 Kitas turtas 301 580 2 913
Visas turtas 6 833 483 36 578
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 397 730 1 021
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 470 125 13 827
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 999 249 −16 000
  2.2 Indėlių galimybė 470 876 29 827
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 10 943 1 786
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 723 446 9 558
  5.1 Valdžiai 654 832 9 063
  5.2 Kiti įsipareigojimai 68 614 495
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 214 769 5 105
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 312 62
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 889 −250
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 889 −250
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 888 0
10 Kiti įsipareigojimai 296 044 5 469
11 Perkainojimo sąskaitos 543 498 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 839 0
Visi įsipareigojimai 6 833 483 36 578
Annexes
17 November 2020