SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

13. november 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 559.282 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 352.654 −399
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.847 4
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.807 −403
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.444 −361
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.137 874
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.137 874
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.754.398 −346
  5.1 Primære markedsoperationer 583 −342
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.753.815 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −4
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 40.000 3.393
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.769.253 30.504
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.576.021 29.831
  7.2 Andre værdipapirer 193.232 673
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.735 0
9 Andre aktiver 301.580 2.913
Aktiver i alt 6.833.483 36.578
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.397.730 1.021
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.470.125 13.827
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 2.999.249 −16.000
  2.2 Indlånsfacilitet 470.876 29.827
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 10.943 1.786
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 723.446 9.558
  5.1 Offentlig forvaltning og service 654.832 9.063
  5.2 Andre forpligtelser 68.614 495
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 214.769 5.105
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 6.312 62
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.889 −250
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.889 −250
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.888 0
10 Andre forpligtelser 296.044 5.469
11 Revalueringskonti 543.498 0
12 Kapital og reserver 108.839 0
Passiver i alt 6.833.483 36.578
Annexes
17 November 2020