Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

13. november 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 559.282 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 352.654 −399
  2.1 Terjatve do MDS 84.847 4
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.807 −403
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.444 −361
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.137 874
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.137 874
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.754.398 −346
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 583 −342
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.753.815 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −4
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 40.000 3.393
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.769.253 30.504
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.576.021 29.831
  7.2 Drugi vrednostni papirji 193.232 673
8 Javni dolg v eurih 22.735 0
9 Druga sredstva 301.580 2.913
Skupaj sredstva 6.833.483 36.578
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.397.730 1.021
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.470.125 13.827
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.999.249 −16.000
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 470.876 29.827
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 10.943 1.786
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 723.446 9.558
  5.1 Sektor država 654.832 9.063
  5.2 Druge obveznosti 68.614 495
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 214.769 5.105
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.312 62
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.889 −250
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.889 −250
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.888 0
10 Druge obveznosti 296.044 5.469
11 Računi prevrednotenja 543.498 0
12 Kapital in rezerve 108.839 0
Skupaj obveznosti 6.833.483 36.578
Annexes
17 November 2020