Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

13. listopadu 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 559 282 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 352 654 −399
  2.1 Pohledávky za MMF 84 847 4
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 807 −403
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 444 −361
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 137 874
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 137 874
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 754 398 −346
  5.1 Hlavní refinanční operace 583 −342
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 753 815 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −4
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 40 000 3 393
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 769 253 30 504
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 576 021 29 831
  7.2 Ostatní cenné papíry 193 232 673
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 735 0
9 Ostatní aktiva 301 580 2 913
Aktiva celkem 6 833 483 36 578
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 397 730 1 021
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 470 125 13 827
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 2 999 249 −16 000
  2.2 Vkladová facilita 470 876 29 827
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 10 943 1 786
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 723 446 9 558
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 654 832 9 063
  5.2 Ostatní závazky 68 614 495
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 214 769 5 105
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 312 62
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 889 −250
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 889 −250
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 888 0
10 Ostatní závazky 296 044 5 469
11 Účty přecenění 543 498 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 839 0
Pasiva celkem 6 833 483 36 578
Annexes
17 November 2020