Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

13. november 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 559 282 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 352 654 −399
  2.1 Nõuded IMFi vastu 84 847 4
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 807 −403
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 444 −361
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 137 874
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 137 874
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 754 398 −346
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 583 −342
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 753 815 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −4
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 40 000 3 393
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 769 253 30 504
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 576 021 29 831
  7.2 Muud väärtpaberid 193 232 673
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 735 0
9 Muud varad 301 580 2 913
Varad kokku 6 833 483 36 578
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 397 730 1 021
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 470 125 13 827
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 2 999 249 −16 000
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 470 876 29 827
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 10 943 1 786
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 723 446 9 558
  5.1 Valitsussektor 654 832 9 063
  5.2 Muud kohustused 68 614 495
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 214 769 5 105
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 312 62
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 889 −250
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 889 −250
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 888 0
10 Muud kohustused 296 044 5 469
11 Ümberhindluskontod 543 498 0
12 Kapital ja reservid 108 839 0
Kohustused kokku 6 833 483 36 578
Annexes
17 November 2020