Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

13.11.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 559 282 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 352 654 −399
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 84 847 4
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 807 −403
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 444 −361
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 137 874
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 137 874
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 754 398 −346
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 583 −342
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 753 815 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −4
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 40 000 3 393
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 769 253 30 504
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 576 021 29 831
  7.2 Muut arvopaperit 193 232 673
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 735 0
9 Muut saamiset 301 580 2 913
Vastaavaa yhteensä 6 833 483 36 578
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 397 730 1 021
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 470 125 13 827
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 2 999 249 −16 000
  2.2 Talletusmahdollisuus 470 876 29 827
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 10 943 1 786
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 723 446 9 558
  5.1 Julkisyhteisöt 654 832 9 063
  5.2 Muut 68 614 495
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 214 769 5 105
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 312 62
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 889 −250
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 889 −250
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 888 0
10 Muut velat 296 044 5 469
11 Arvonmuutostilit 543 498 0
12 Pääoma ja rahastot 108 839 0
Vastattavaa yhteensä 6 833 483 36 578
Annexes
17 November 2020