Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

13 noiembrie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 559 282 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 352 654 −399
  2.1 Creanțe asupra FMI 84 847 4
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 807 −403
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 444 −361
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 137 874
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 137 874
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 754 398 −346
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 583 −342
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 753 815 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −4
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 40 000 3 393
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 769 253 30 504
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 576 021 29 831
  7.2 Alte titluri de valoare 193 232 673
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 735 0
9 Alte active 301 580 2 913
Total active 6 833 483 36 578
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 397 730 1 021
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 470 125 13 827
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 2 999 249 −16 000
  2.2 Facilitatea de depozit 470 876 29 827
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 10 943 1 786
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 723 446 9 558
  5.1 Administrație publică 654 832 9 063
  5.2 Alte pasive 68 614 495
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 214 769 5 105
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 6 312 62
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 889 −250
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 889 −250
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 888 0
10 Alte pasive 296 044 5 469
11 Conturi de reevaluare 543 498 0
12 Capital și rezerve 108 839 0
Total pasive 6 833 483 36 578
Annexes
17 November 2020