Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 7. listopada 2016.

11. listopada 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 7. listopada 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 4,4 mlrd. EUR na 275 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
6. listopada 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 6,3 mlrd. USD 2,8 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,3 mlrd. EUR na 329,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1 mlrd. EUR na 1.097,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 2,6 mlrd. EUR na 158 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 15,7 mlrd. EUR na 138,7 mlrd. EUR. U srijedu, 5. listopada 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 38,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 34,4 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prošlog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 409,4 mlrd. EUR (u odnosu na 398 mlrd. EUR prošlog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 20,1 mlrd. EUR na 1.454,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 7. listopada 2016.

Razlika u odnosu na

30. rujna 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

30. rujna 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 14,8 mlrd. EUR –0,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,2 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 194,9 mlrd. EUR +0,8 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,8 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 32,0 mlrd. EUR +2,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.079,3 mlrd. EUR +18,1 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 106,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 17,6 mlrd. EUR na 777,4 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 633 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 313 656 −1 539
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 812 −29
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 235 844 −1 510
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 494 −1 410
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 957 −615
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 957 −615
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 548 247 −4 310
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 34 368 −4 372
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 513 797 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 82 62
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 89 986 6 581
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 784 452 20 381
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 454 899 20 114
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 329 553 267
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 439 0
9 Ostala imovina 224 561 −5 807
Ukupno imovina 3 451 426 13 281
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 097 212 957
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 186 865 28 974
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 777 365 17 548
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 409 394 11 378
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 106 48
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 836 32
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 264 223 3 268
  5.1 Opća država 158 000 2 608
  5.2 Ostale obveze 106 224 660
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 101 686 −21 162
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 174 1 385
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 8 805 49
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 8 805 49
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0
10 Ostale obveze 207 112 −223
11 Računi revalorizacije 418 545 0
12 Kapital i pričuve 100 835 0
Ukupno obveze 3 451 426 13 281
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije