Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 octombrie 2016

11 octombrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 octombrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 4,4 miliarde EUR, până la 275 de miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
6 octombrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 6,3 miliarde USD 2,8 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au majorat cu 0,3 miliarde EUR, până la 329,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 1 miliard EUR, până la 1 097,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au sporit cu 2,6 miliarde EUR, până la 158 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 15,7 miliarde EUR, până la 138,7 miliarde EUR. Miercuri, 5 octombrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 38,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 34,4 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de săptămâna precedentă, când nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 409,4 miliarde EUR (față de 398 de miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 20,1 miliarde EUR, până la 1 454,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 7 octombrie 2016

Modificări față de

30 septembrie 2016 – achiziții

Modificări față de

30 septembrie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 14,8 miliarde EUR - -0,8 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,2 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 194,9 miliarde EUR +0,8 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,8 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 32,0 miliarde EUR +2,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 079,3 miliarde EUR +18,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 106,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 17,6 miliarde EUR, până la 777,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 412 633 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 313 656 −1 539
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 812 −29
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 235 844 −1 510
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 32 494 −1 410
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 957 −615
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 957 −615
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 548 247 −4 310
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 34 368 −4 372
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 513 797 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 82 62
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 89 986 6 581
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 784 452 20 381
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 454 899 20 114
  7.2 Alte titluri 329 553 267
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 439 0
9 Alte active 224 561 −5 807
Total active 3 451 426 13 281
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 097 212 957
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 186 865 28 974
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 777 365 17 548
  2.2 Facilitatea de depozit 409 394 11 378
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 106 48
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 836 32
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 264 223 3 268
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 158 000 2 608
  5.2 Alte angajamente 106 224 660
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 101 686 −21 162
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 4 174 1 385
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 8 805 49
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 8 805 49
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0
10 Alte pasive 207 112 −223
11 Conturi de reevaluare 418 545 0
12 Capital și rezerve 100 835 0
Total pasive 3 451 426 13 281
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media