Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. oktoober 2016

11. oktoober 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

7. oktoobril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 4,4 miljardi euro võrra 275 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
6. oktoober 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 6,3 miljardit USA dollarit 2,8 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 329,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1 miljardi euro võrra 1097,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 2,6 miljardi euro võrra 158 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 15,7 miljardi euro võrra 138,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. oktoobril 2016 möödus 38,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 34,4 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 409,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 398 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 20,1 miljardi euro võrra 1454,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 7. oktoober 2016

Erinevus võrreldes

30. septembriga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

30. septembriga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 14,8 miljardit eurot –0,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,2 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 194,9 miljardit eurot +0,8 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,8 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 32,0 miljardit eurot +2,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1079,3 miljardit eurot +18,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 106,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17,6 miljardi euro võrra 777,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 412 633 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 313 656 −1 539
  2.1 Nõuded RVFle 77 812 −29
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 235 844 −1 510
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 494 −1 410
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 957 −615
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 957 −615
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 548 247 −4 310
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 34 368 −4 372
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 513 797 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 82 62
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 89 986 6 581
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 784 452 20 381
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 454 899 20 114
  7.2 Muud väärtpaberid 329 553 267
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 439 0
9 Muud varad 224 561 −5 807
Varad kokku 3 451 426 13 281
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 097 212 957
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 186 865 28 974
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 777 365 17 548
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 409 394 11 378
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 106 48
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 836 32
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 264 223 3 268
  5.1 Valitsussektor 158 000 2 608
  5.2 Muud kohustused 106 224 660
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 101 686 −21 162
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 174 1 385
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 805 49
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 805 49
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0
10 Muud kohustused 207 112 −223
11 Ümberhindluskontod 418 545 0
12 Kapital ja reservid 100 835 0
Kohustused kokku 3 451 426 13 281
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid