Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. spalio 7 d.

2016 m. spalio 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. spalio 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,4 mlrd. eurų – iki 275 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. spalio 6 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 6,3 mlrd. JAV dolerių 2,8 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 329,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 1 097,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 158 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,7 mlrd. eurų – iki 138,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. spalio 5 d., baigėsi 38,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 34,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 409,4 mlrd. eurų (palyginti su 398 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 20,1 mlrd. eurų – iki 1 454,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. spalio 7 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. rugsėjo 30 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. rugsėjo 30 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 14,8 mlrd. eurų –0,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,2 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 194,9 mlrd. eurų +0,8 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,8 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 32,0 mlrd. eurų +2,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 079,3 mlrd. eurų +18,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 106,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,6 mlrd. eurų – iki 777,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 412 633 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 313 656 −1 539
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 812 −29
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 235 844 −1 510
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 494 −1 410
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 957 −615
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 957 −615
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 548 247 −4 310
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 34 368 −4 372
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 513 797 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 82 62
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 89 986 6 581
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 784 452 20 381
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 454 899 20 114
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 329 553 267
8 Valdžios skola eurais 26 439 0
9 Kitas turtas 224 561 −5 807
Visas turtas 3 451 426 13 281
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 097 212 957
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 186 865 28 974
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 777 365 17 548
  2.2 Indėlių galimybė 409 394 11 378
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 106 48
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 836 32
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 264 223 3 268
  5.1 Valdžiai 158 000 2 608
  5.2 Kiti įsipareigojimai 106 224 660
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 101 686 −21 162
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 174 1 385
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 805 49
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 805 49
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0
10 Kiti įsipareigojimai 207 112 −223
11 Perkainojimo sąskaitos 418 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 835 0
Visi įsipareigojimai 3 451 426 13 281
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai