Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. október 7.

2016. október 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. október 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 4,4 milliárd euróval csökkent, 275 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. október 6. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 6,3 milliárd USD 2,8 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval, 329,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1 milliárd euróval 1097,2 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,6 milliárd euróval 158 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 15,7 milliárd euróval csökkent, 138,7 milliárd euróra. 2016. október 5-én, szerdán lejárt egy 38,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 34,4 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 409,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 398 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 20,1 milliárd euróval, 1454,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. október 7-én

Változás

2016. szeptember 30-hoz képest – vétel

Változás

2016. szeptember 30-hoz képest – visszavásárlás

1. fedezett kötvényvásárlási program 14,8 milliárd EUR - −0,8 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,2 milliárd EUR - −0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 194,9 milliárd EUR +0,8 milliárd EUR −0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,8 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR −0,0 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 32,0 milliárd EUR +2,2 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1079,3 milliárd EUR +18,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 106,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17,6 milliárd euróval, 777,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 633 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 313 656 −1 539
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 812 −29
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 235 844 −1 510
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 32 494 −1 410
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 957 −615
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 957 −615
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 548 247 −4 310
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 34 368 −4 372
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 513 797 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 82 62
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 89 986 6 581
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 784 452 20 381
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 454 899 20 114
  7.2 Egyéb értékpapír 329 553 267
8 Euróban denominált államadósság 26 439 0
9 Egyéb eszközök 224 561 −5 807
Eszközök összesen 3 451 426 13 281
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 097 212 957
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 186 865 28 974
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 777 365 17 548
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 409 394 11 378
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 106 48
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 836 32
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 264 223 3 268
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 158 000 2 608
  5.2 Egyéb kötelezettségek 106 224 660
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 101 686 −21 162
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 4 174 1 385
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 805 49
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 8 805 49
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0
10 Egyéb források 207 112 −223
11 Átértékelési számlák 418 545 0
12 Saját tőke 100 835 0
Források összesen 3 451 426 13 281
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok