Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.10.2016

11.10.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.10.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 4,4 miljardilla eurolla 275 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
6.10.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 6,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 2,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 329,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 1 097,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 2,6 miljardilla eurolla 158 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 15,7 miljardilla eurolla 138,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.10.2016 erääntyi 38,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 34,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 409,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 398 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 20,1 miljardilla eurolla 1 454,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 7.10.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 14,8 miljardia euroa - -0,8 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,2 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 194,9 miljardia euroa +0,8 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,8 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 32,0 miljardia euroa +2,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 079,3 miljardia euroa +18,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 106,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 17,6 miljardilla eurolla 777,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 412 633 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 313 656 −1 539
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 812 −29
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 235 844 −1 510
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 494 −1 410
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 957 −615
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 957 −615
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 548 247 −4 310
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 34 368 −4 372
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 513 797 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 82 62
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 89 986 6 581
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 784 452 20 381
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 454 899 20 114
  7.2 Muut arvopaperit 329 553 267
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 439 0
9 Muut saamiset 224 561 −5 807
Vastaavaa yhteensä 3 451 426 13 281
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 097 212 957
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 186 865 28 974
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 777 365 17 548
  2.2 Talletusmahdollisuus 409 394 11 378
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 106 48
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 836 32
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 264 223 3 268
  5.1 Julkisyhteisöt 158 000 2 608
  5.2 Muut 106 224 660
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 101 686 −21 162
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 174 1 385
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 805 49
  8.1 Talletukset ja muut velat 8 805 49
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0
10 Muut velat 207 112 −223
11 Arvonmuutostilit 418 545 0
12 Pääoma ja rahastot 100 835 0
Vastattavaa yhteensä 3 451 426 13 281
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle