Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 12. kolovoza 2016.

16. kolovoza 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 12. kolovoza 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 271,4 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
11. kolovoza 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,6 mlrd. USD 0,1 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) bila su gotovo nepromijenjena na razini 337,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,2 mlrd. EUR na 1.100,4 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 15,2 mlrd. EUR na 126,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 15,6 mlrd. EUR na 170,7 mlrd. EUR. U srijedu, 10. kolovoza 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 43 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 41,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 354,8 mlrd. EUR (u odnosu na 340,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,3 mlrd. EUR na 1.325,6 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 12. kolovoza 2016. Razlika u odnosu na 5. kolovoza 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 5. kolovoza 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 16,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,5 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 188,0 mlrd. EUR +0,7 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 16,2 mlrd. EUR +1,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 968,6 mlrd. EUR +11,4 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 108,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 11,2 mlrd. EUR na 742,5 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 141 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 307 304 −1 128
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 244 −5
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 230 060 −1 123
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 567 672
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 126 524
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 126 524
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 525 603 −1 481
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 41 621 −1 368
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 483 982 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −113
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 92 249 −860
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 663 216 13 226
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 325 615 13 266
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 337 601 −39
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 477 0
9 Ostala imovina 217 885 −523
Ukupno imovina 3 296 568 10 429
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 100 410 1 181
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 097 340 2 898
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 742 466 −11 208
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 354 840 14 090
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 33 16
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 865 225
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 224 995 16 056
  5.1 Opća država 126 394 15 167
  5.2 Ostale obveze 98 601 889
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 76 053 −7 771
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 121 −45
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 7 845 −51
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 845 −51
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0
10 Ostale obveze 202 695 −2 065
11 Računi revalorizacije 420 923 0
12 Kapital i pričuve 100 835 0
Ukupno obveze 3 296 568 10 429
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije