Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. rugpjūčio 12 d.

2016 m. rugpjūčio 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. rugpjūčio 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 271,4 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. rugpjūčio 11 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,6 mlrd. JAV dolerių 0,1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė iš esmės nesikeitė ir buvo 337,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 1 100,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,2 mlrd. eurų – iki 126,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,6 mlrd. eurų – iki 170,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. rugpjūčio 10 d., baigėsi 43 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 41,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 354,8 mlrd. eurų (palyginti su 340,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,3 mlrd. eurų – iki 1 325,6 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. rugpjūčio 12 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. rugpjūčio 5 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. rugpjūčio 5 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 16,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,5 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 188,0 mlrd. eurų +0,7 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,4 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 16,2 mlrd. eurų +1,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 968,6 mlrd. eurų +11,4 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 108,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,2 mlrd. eurų – iki 742,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 413 141 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 307 304 −1 128
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 244 −5
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 230 060 −1 123
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 567 672
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 126 524
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 126 524
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 525 603 −1 481
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 41 621 −1 368
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 483 982 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −113
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 92 249 −860
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 663 216 13 226
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 325 615 13 266
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 337 601 −39
8 Valdžios skola eurais 26 477 0
9 Kitas turtas 217 885 −523
Visas turtas 3 296 568 10 429
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 100 410 1 181
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 097 340 2 898
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 742 466 −11 208
  2.2 Indėlių galimybė 354 840 14 090
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 16
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 865 225
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 224 995 16 056
  5.1 Valdžiai 126 394 15 167
  5.2 Kiti įsipareigojimai 98 601 889
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 76 053 −7 771
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 121 −45
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 845 −51
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 845 −51
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 202 695 −2 065
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 835 0
Visi įsipareigojimai 3 296 568 10 429
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai