Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. augusztus 12.

2016. augusztus 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. augusztus 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 271,4 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. augusztus 11. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,6 milliárd USD 0,1 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 337,6 milliárd eurót tett ki, vagyis gyakorlatilag nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval, 1100,4 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 15,2 milliárd euróval, 126,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 15,6 milliárd euróval csökkent, 170,7 milliárd euróra. 2016. augusztus 10-én, szerdán lejárt egy 43 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 41,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 354,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 340,7 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,3 milliárd euróval 1325,6 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. augusztus 12-én Változás 2016. augusztus 5-éhez képest – vétel Változás 2016. augusztus 5-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 16,4 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,5 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 188,0 milliárd EUR +0,7 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,4 milliárd EUR - -
Vállalati szektort érintő vásárlási program 16,2 milliárd EUR +1,2 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 968,6 milliárd EUR +11,4 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 108,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11,2 milliárd euróval 742,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 141 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 307 304 −1 128
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 244 −5
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 230 060 −1 123
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 33 567 672
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 126 524
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 126 524
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 525 603 −1 481
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 41 621 −1 368
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 483 982 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −113
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 92 249 −860
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 663 216 13 226
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 325 615 13 266
  7.2 Egyéb értékpapír 337 601 −39
8 Euróban denominált államadósság 26 477 0
9 Egyéb eszközök 217 885 −523
Eszközök összesen 3 296 568 10 429
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 100 410 1 181
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 097 340 2 898
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 742 466 −11 208
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 354 840 14 090
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 33 16
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 865 225
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 224 995 16 056
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 126 394 15 167
  5.2 Egyéb kötelezettségek 98 601 889
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 76 053 −7 771
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 121 −45
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 845 −51
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 7 845 −51
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0
10 Egyéb források 202 695 −2 065
11 Átértékelési számlák 420 923 0
12 Saját tőke 100 835 0
Források összesen 3 296 568 10 429
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok