Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.8.2016

16.8.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.8.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 271,4 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
11.8.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli käytännössä ennallaan eli 337,6 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 1 100,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 15,2 miljardilla eurolla 126,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 15,6 miljardilla eurolla 170,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.8.2016 erääntyi 43 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 41,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 354,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 340,7 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,3 miljardilla eurolla 1 325,6 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 12.8.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 16,4 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,5 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 188,0 miljardia euroa +0,7 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,4 miljardia euroa - -
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 16,2 miljardia euroa +1,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 968,6 miljardia euroa +11,4 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 108,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 11,2 miljardilla eurolla 742,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 413 141 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 307 304 −1 128
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 244 −5
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 230 060 −1 123
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 567 672
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 126 524
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 126 524
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 525 603 −1 481
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 41 621 −1 368
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 483 982 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −113
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 92 249 −860
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 663 216 13 226
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 325 615 13 266
  7.2 Muut arvopaperit 337 601 −39
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 477 0
9 Muut saamiset 217 885 −523
Vastaavaa yhteensä 3 296 568 10 429
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 100 410 1 181
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 097 340 2 898
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 742 466 −11 208
  2.2 Talletusmahdollisuus 354 840 14 090
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 33 16
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 865 225
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 224 995 16 056
  5.1 Julkisyhteisöt 126 394 15 167
  5.2 Muut 98 601 889
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 76 053 −7 771
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 121 −45
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 845 −51
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 845 −51
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0
10 Muut velat 202 695 −2 065
11 Arvonmuutostilit 420 923 0
12 Pääoma ja rahastot 100 835 0
Vastattavaa yhteensä 3 296 568 10 429
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle